• {{passengers.adults}} {{ passengers.adults === '1' ? 'Vuxen' : 'Vuxna' }}
  • {{passengers.adults != '0' ? ', ' : ''}} {{passengers.children}} Barn (2-11 år)
  • , {{passengers.infants}} Spädbarn (0-23 mån)
  • {{passengers.youths}} {{ passengers.youths === '1' ? 'Ungdom (12 - 25 år)' : 'Ungdomar (12 - 25 år)' }}
  • {{passengers.seniors}} {{ passengers.seniors === '1' ? 'Senior (65 år eller äldre)' : 'Seniorer (65 år eller äldre)' }}
  • {{passengers.students}} {{ passengers.students === '1' ? 'Studenter' : 'Studenter' }}

Max antal passagerare i en bokning

Nekad ombordstigning

Om du nekas ombordstigning eller om ert flyg är inställt eller försenat med minst två timmar, kan du vid incheckningsdisken eller vid gaten begära att få ett exemplar av den text som beskriver dina rättigheter, särskilt rätten till ersättning och assistans.

Europaparlamentet och rådets förordning(EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler o kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda, eller kraftigt försenade flygningar och upphävande av förordning (EEG) nr 259/91.

Du kan läsa texten i sin helhet här.