• {{passengers.adults}} {{ passengers.adults === '1' ? 'Vuxen' : 'Vuxna' }}
  • {{passengers.adults != '0' ? ', ' : ''}} {{passengers.children}} Barn (2-11 år)
  • , {{passengers.infants}} Spädbarn (0-23 mån)
  • {{passengers.youths}} {{ passengers.youths === '1' ? 'Ungdom (12 - 25 år)' : 'Ungdomar (12 - 25 år)' }}
  • {{passengers.seniors}} {{ passengers.seniors === '1' ? 'Senior (65 år eller äldre)' : 'Seniorer (65 år eller äldre)' }}
  • {{passengers.students}} {{ passengers.students === '1' ? 'Studenter' : 'Studenter' }}

Max antal passagerare i en bokning

Reklamation

Om ditt flyg blivit inställt eller kommit fram till ankomstorten mer än tre timmar försent kan du ha rätt till kompensation enlig EU-förordning (261/2004). För att vi skall kunna handlägga ditt ärende behöver vi bland annat flygnummer, din bokningsreferens, avgångs- och ankomstort, datum samt ditt namn och epost-adress. Dessa uppgifter skickas in till support@airleap.se.

Vårt mål är att handlägga ditt ärende inom 40 dagar och om vi finner att du har rätt till kompensation betalar vi ut denna till ett bankkonto som du anger till oss.